reklam, matbaa, organizasyon, kartvizit, etiket, 3 boyutlu kartvizit, 3 d kartvizit

Dergi

 Dergi, gazete gibi düzenli aralıklarla yayım­lanan yaygın bir okuma aracıdır. Çoğu gaze­teden farklı olarak genellikle nitelikli kâğıda basılan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin ha­ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma­nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer alır. Dergi satan bir dükkâ­nın raflarına göz atarsanız orada duran dergi­ler renkleri, çeşitlilikleri ve konularıyla he­men ilginizi çeker.
     Kimi zaman dergi sözcüğünün karşılığı ola­rak kullanılan magazin, Arapça depo ya da eşyaların saklandığı yer anlamındaki mahzen sözcüğünün çoğulu olan "mehâsin"den gelir. Magazin sözcüğü ilk kez 1731'de, İngiliz basımcı Edward Cave'in Gentleman's Magazine adlı dergisinde kullanılmıştı. Çeşitli yazarların makale ve öykülerini bir araya getiren dergi­ler, gazetelerden farklı olarak, "ciltli"dir; ya­ni sayfalar tel zımba ya da yapıştırıcıyla bağlanmıştır. Her derginin bir kapağı vardır. Ka­pakta, çoğunlukla özel olarak çekilmiş ya da seçilmiş bir fotoğraf yer alır. Dergi kapakla­rında karikatür ve resimden başka sadece harf ve çizgilerden kompozisyonlar da olabilir.
     Dergilere "süreli yayın" da denir. Haftada bir (haftalık), iki haftada bir, ayda bir (aylık), iki ayda bir, yılda dört kez (üç aylık) gibi be­lirli aralıklarla düzenli olarak yayımlanırlar.

    Dergi Türleri;

     Genel diye nitelenebilecek dergilerde her okuyucunun ilgisini çekecek çeşitli konulara ilişkin yazılar bulunur. Bunun dışında ise belli bir konuya ağırlık veren ve bu konuya özel ilgisi olanlarca izlenen dergiler vardır. Bu tür dergiler model uçak yapımı, pul koleksiyon­culuğu, el işleri, ilk yardım, yemek pişirme, spor, moda, satranç, sağlık gibi insanların ilgi duyduğu pek çok konuya eğilir. Çeşitli konu­larda çizgi roman ve serüven dergileri de vaz­geçilmez bir eğlenme ve oyalanma aracıdır. Edebiyat dergileri çoğunlukla yeni yazarların öykü ve şiirlerine yer verir. Kulüp, dernek ve okulların yayımladığı dergilerden başka, ço­cuklar için yayımlanan özel dergiler de vardır.
Birçok dergide bir yazı kurulu bulunur. Derginin yazıları bu kurulca hazırlanır.

    Dergiler Nasıl Kazanç Sağlar?

     Dergiler iki değişik yoldan satılır. Doğrudan bir bayiden satın alınabilir ya da okuyucunun evine posta ile gönderilir. Okuyucu, seçtiği dergiye genellikle bir yıllık ya da altı aylık bir süre için abone olur ve derginin bu süre içinde yayımlanacak sayıları için önceden ödemede bulunur.
Dergiler gelirlerinin bir bölümünü satıştan sağlar. Dergi çıkarırken kullanılacak kâğıdın, renkli fotoğrafların ya da resimlerin maliyeti­nin oldukça yüksek olması, derginin süreklili­ğini güvenceye almak için ek kazanç sağlan­masını gerektirir. Bu, dergide para karşılığın­da reklam basarak elde edilir. Bir derginin ne kadar çok okuru varsa, isteyeceği reklam be­deli o oranda yükselir.
     Dergiler başka yollardan da para bulabilir. Kulüpler, öğrenci grupları, profesyonel çev­reler ve hatta hükümetler kendilerini ilgilen­diren ya da topluma herhangi bir biçimde kat­kısı olan dergilere para yardımında bulunabi­lirler. Birçok kuruluş ve çevre ise kendi ola­naklarıyla dergi çıkarır.